Rzeczpospolita III świata (6)

„Chwilowy powrót wojny”
„Jak to zwykle bywa, przypadek dopomógł, pchnięty nieco młodzieńczą ciekawością nieskażonego jeszcze schematami umysłu. Pewnemu uczniowi 6 klasy szkoły obywatelskiej im. Grubej Kreski – bo to on dokonał niezwykłego odkrycia – niech Demos w emeryturze wynagrodzi, ja zaś dołączam moje skromne podziękowania za wielce wdzięczny temat do niniejszych rozważań.(…)”

Reklama

Rzeczpospolita III Świata (2)

Bóg jednak jest litościwy, pomyślałem stając w cieniu Pałacu. Dzięki Jego nieskończonej łasce muszę przychodzić w to straszne miejsce tylko raz do roku. Jak matkę kocham, nie zniósłbym więcej, już teraz mam wrażenie, że serce zaraz wyskoczy mi przez gardło. Westchnąłem i ruszyłem do wielkich drzwi. Gmach był ogromny. Jeśli człowiek projektujący tę potężną budowlę […]

Rzeczpospolita III Świata (1)

Socjalitaryzm Ustrój społeczno-polityczny kształtujący się w Europie zachodniej i Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej. Podstawowym aksjomatem socjalitaryzmu jest przekonanie, że zamknięta grupa wybranych – najczęściej w sposób pośredni – osób podejmuje decyzje w imieniu pozostałych obywateli, do czego nabywają uprawnień poprzez sam akt wyboru. Wybrani ci, zwani reprezentantami, nie są równocześnie obowiązani do wypełniania […]